Collection: Vestara® Tongs

The Kaloud® Vestara® Tongs... Sexy Tongs for Sexy People.  I'm looking at you Gorgeous. ;-)
4 products
  • Kaloud Vestara Argis
  • Kaloud Vestara Auris
  • Kaloud Vestara Cyris
  • Kaloud Vestara Niris